Besplatna dostava na sve narudžbe iznad 60€ (452,07kn).

Uvjeti prodaje

Informacije o trgovačkom društvu

Tvrtka: Nesting Mommy d.o.o. za trgovinu i usluge
Skraćeni naziv: Nesting Mommy d.o.o.
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Adresa: Ulica Augusta Piazze 9, 10 000 Zagreb
Upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 081439477
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 20.000 kuna
OIB: 86724748768
IBAN: HR2523400091111191330
Ines Simunić Ivanišević osnivač I direktor d.o.o.
Branka Kondić osnivač

Opće odredbe

Tvrtka Nesting Mommy d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.nesting.hr, na World Wide Web mreži – Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Opći uvjeti poslovanja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice www.nesting.hr

Korištenjem internetske stranice Korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje internetske stranice u skladu s njima. Pravo Korištenja internetske stranice osobno je pravo Korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji Korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida/zastoja usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Nesting Mommy d.o.o. te prihvaća da tvrtka Nesting Mommy d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu.

Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan, otežan, usporen ili isključen.

Tvrtka Nesting Mommy d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka Nesting Mommy d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem Internetskih stranica Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja.

Izjava za Korisnike:

„Ukoliko se s ovdje navedenim Općim uvjetima poslovanja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 16 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove internetske stranice.“

Tvrtka Nesting Mommy d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja.

Nastavak korištenja internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik podrazumijeva i fizičku i pravnu osobu te sve koji imaju pravnu osobnost. Radi boljeg razumijevanja potrebno je naglasiti da se prava iz Zakona o zaštiti potrošača odnose samo na potrošača prema definiciji iz tog zakona: „svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti“.

Preambula

Uvjetima prodaje uređuju se odnosi između Kupca i trgovačkog društva Nesting Mommy d.o.o. (dalje u tekstu: „Prodavatelj“) vezano uz valjanost ugovornog odnosa prema Kupcu, oglašavanje, uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, dostave proizvoda te ostalih usluga koje Prodavatelj nudi, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani

prigovor na proizvode i usluge Prodavatelja, pravo na raskid ugovora i povrat robe i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem internet trgovine objavljene na internet stranici Prodavatelja: https://www.nesting.hr

Na Uvjete prodaje primjenjuju se važeći Zakon o zaštiti potrošača, važeći Zakon o elektroničkoj trgovini, važeći Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći propisi Republike Hrvatske.

Valjanost Uvjeta prodaje

Uvjeti prodaje primjenjuju se između Kupca i trgovačkog društva Nesting Mommy d.o.o.. (dalje u tekstu: “Prodavatelj“), vezano uz naručivanje proizvoda od strane Kupca putem internet trgovine objavljene na internet stranici Prodavatelja.

Kupac je svaka fizička osoba koja je posjetitelj https://www.nesting.hr i koja Prodavatelju preda narudžbu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda prodavatelja, te odabere minimalno jedan proizvod, stavi ga u košaricu, plati kreditnom karticom, virmanom ili internet bankarstvom ili odabere plaćanje prilikom preuzimanja. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Za pravne osobe primjenjuje se važeći Zakon o obveznim odnosima.

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti prodaje sastavni su dio ugovora.

Nevaljanost drugih ugovornih uvjeta

Ovi Uvjeti prodaje primjenjuju se kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između Prodavatelja i Kupca i u tom smislu imaju prevladavajući učinak u odnosu na sve druge moguće izvore te zamjenjuju sve druge pisane ili usmene ugovore, uvjete i/ili sporazume između Prodavatelja i Kupca i/ili ugovorne uvjete drugih osoba, koji odstupaju od ovih Uvjeta prodaje. U slučaju nesuglasja

između ovih Uvjeta prodaje i svih drugih sporazuma Prodavatelja i Kupca, ovi Uvjeti prodaje će imati prevladavajući učinak, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji pisani sporazum.

Valjanost odnosa prema potrošačima
Ovi Uvjeti prodaje primjenjuju se prema svim osobama koji se u smislu zakonodavstva Republike Hrvatske smatraju Potrošačem.

Valjanost odnosa prema stranim državljanima

Ovi Uvjeti prodaje primjenjuju se i na fizičke osobe, koje imaju državljanstvo različito od državljanstva Republike Hrvatske i to bez obzira na eventualne razlike u zakonskom ili statutarnom položaju Kupca, i bez obzira na njegove stvarne sposobnosti razumijevanja hrvatskoga jezika na kojem su ovi Uvjeti prodaje sastavljeni.

Ovi Uvjeti prodaje primjenjuju se i na apatride, kao i na osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava te na počasne konzule i konzulate stranih država na teritoriju Republike Hrvatske.

Oglašavanje

Objave Prodavatelja predstavljaju prikaz osnovnih Uvjeta prodaje, osim ako Prodavatelj nije izričito naveo drugačije.

Opisi i specifikacije proizvoda dobiveni su od strane dobavljača ili su preuzeti sa službenih stranica dobavljača. Fotografije proizvoda mogu biti dobivene od strane dobavljača ili mogu biti fotografirane u prostorijama Prodavatelja. Prodavatelj ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda, fotografija i ažuriranja stranica.

U svrhu oglašavanja pojedinih proizvoda, Prodavatelj koristi uslugu Google Adwords remarketinga. To je usluga koju pruža Google za ciljano oglašavanje. Usluga se koristi u svrhu oglašavanja kroz Google Search, te Google Display mrežu kupaca koji su već posjetili https://www.nesting.hr Ovu uslugu možete odjaviti u Googleovim postavkama – oglasi koji se nalaze u vašem Google profilu.

Prodavatelj sve materijale, videe, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi Kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Fotografije su isključivo ilustrativne prirode i ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Obzirom na mogućnost individualnog reguliranja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Prodavatelj ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih kupci vide na zaslonu svog monitora. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

Ukoliko zbog greške ili previda cijena objavljena na https://www.nesting.hr nije ispravna ili je u međuvremenu promijenjena, Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu. Također u tom slučaju Prodavatelj zadržava pravo da Kupca informira o promjeni ili ispravnosti cijene te da Kupcu pruži priliku da potvrdi ili otkaže svoju narudžbu. Ukoliko traženi proizvod nije dobavljiv Prodavatelj će u najkraćem roku obavijestiti Kupca o točnom roku isporuke ili će Prodavatelj Kupcu vratiti uplaćeni iznos.

Naručivanje proizvoda

Kupac može iz dijela asortimana Prodavatelja, objavljenog na https://www.nesting.hr izabrati proizvod ili grupu proizvoda za čiju kupnju je zainteresiran i to klikom na gumb “Dodaj u košaricu” te isti na taj način dodati svojoj košarici.

Proizvode mogu naručiti registrirani i neregistrirani Kupci.

Klikom na gumb “Naplati” Kupac daje neopozivu ponudu Prodavatelju za kupnju pojedinog ili grupe proizvoda. Prije zaključivanja kupovine Kupac može samostalno promijeniti stanje proizvoda ili dodavati još proizvoda u košaricu.

Kupnja ne može biti realizirana ukoliko Kupac nije potvrdio svoje slaganje s Uvjetima prodaje.

Kupnja je valjana samo ako je narudžba uredno ispunjena i zaključena putem https://www.nesting.hr To vrijedi i za dodatne zahtjeve, uvjete ili upute Kupca, koji mogu biti u vezi s kupljenim sadržajem.

U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije moguće naručiti od dobavljača, Prodavatelj će pismeno ili telefonski obavijestiti Kupca o tome čim to bude moguće. U slučaju obavijesti da je naručeni proizvod dostupan u produljenom roku, Kupac ima mogućnost ostati pri narudžbi, uz novi, tako naznačeni rok isporuke, ili pak otkazati narudžbu. U slučaju da Prodavatelj obavijesti Kupca da proizvod uopće ne može naručiti od dobavljača, ugovor se raskida već samom takvom obaviješću i narudžba se otkazuje, te se neautorizirane transakcije kreditnih ili debitnih kartica otkazuju odmah, a povrat uplaćenih sredstava, ukoliko ih je bilo, Prodavatelj će Kupcu vratiti uplaćeni iznos.

Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu troškova dostave (manipulativne troškove).

Za proizvode koji nisu na zalihi, te ih je potrebno naručiti od dobavljača, Kupac treba uplatiti minimalno 30% iznosa kupovine u obliku predujma. Ukoliko Prodavatelj ne ispuni ugovor, dužan je vratiti Kupcu uplaćeni predujam na temelju važećih propisa.

Narudžba kupca se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Nakon potvrđivanja narudžbe Kupca od strane Prodavatelja, uvjeti za svaki ugovor o kupnji između Kupca i Prodavatelja su fiksni i ne mogu se mijenjati, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji sporazum u pisanom obliku.

Promo kod s popustom

Ova Internet trgovina može izdavati promo kodove za popust. Ukoliko je aktivan, promo kod za popust donosi različite pogodnosti prilikom kupnje putem Internet trgovine i može biti vremenski ograničen. Aktivni promo kod za popust objavljuje se na naslovnoj stranici, stranici proizvoda, newsletteru ili u drugim medijima. Promo kod se obračunava na sav asortiman osim na već snižene artikle . Ti su artikli ili već sniženi ili imaju jedinstvenu cijenu na koju se ne primjenjuje popust.

Uporaba promo koda za popust: aktivan promo kod upisuje se u 1. koraku internet košarice i potvrđuje na znak plus (+).

Promo kodovi se međusobno ne zbrajaju.

Općenito o načinu plaćanja

Sve navedene cijene na https://www.nesting.hr istaknute su u hrvatskim kunama (HRK) i eurima (€), osim ako nije drugačije izričito navedeno. Cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene proizvoda ne uključuju troškove dostave, unosa, montaže, manipulativne i druge troškove zasebnih usluga.

Internet trgovina https://www.nesting.hr omogućuje korisnicima plaćanje i kupnju putem kreditne ili debitne kartice, virmanom, uplatom u pošti, FINI, internet bankarstvom ili uplatom u banci te plaćanjem po preuzimanju pošiljke (gotovinom) u skladu s uvjetima koji su navedeni u ovim Općim uvjetima.

Kupac je suglasan da Prodavatelj, u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, može zatražiti dodatne dokaze o valjanosti takvog načina plaćanja, a u slučaju da takvi dokazi ne budu podneseni ima pravo obustaviti transakciju i otkazati narudžbu.

Kupac potvrđuje i suglasan je da njegov pružatelj usluga platnog prometa, u svrhu ispunjavanja obveza plaćanja Kupaca prema Prodavatelju, može teretiti Kupca transakcijskim troškovima koji nisu poznati Prodavatelju. Kupac je suglasan da sve takve troškove snosi sam.

Ukoliko je Kupac osoba koja nije državljanin jedne od država članica Europske Unije, mogućnost odbitka pretporeza prosuđuje se sukladno primjenjivim međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog ekonomskog oporezivanja. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za povrat poreza na dodanu vrijednost i ili drugih primjenjivih poreza Kupca, niti preuzima obvezu bilo koje vrste asistirati Kupcu u povratu poreza na dodanu vrijednost i/ili drugih primjenjivih poreza.

U slučaju da Kupac robu namjerava uplatiti na žiro račun Prodavatelja (virmanom, e-bankingom, u pošti, banci i sl.) potrebno je izabrati opciju plaćanja “Općom uplatnicom” na četvrtom koraku košarice https://www.nesting.hr. Rok za uplatu Kupca je 3 dana, nakon tog roka Prodavatelj ne garantira dobavljivost naručenih artikala. Obrada narudžbe počinje teći od trenutka vidljivosti uplate na našem računu. Ako je uplata uslijedila nakon roka, a roba je raspoloživa, pokreće se postupak dostave. Ako roba nije raspoloživa Prodavatelj će obavijestiti Kupca o točnom roku isporuke ili će Prodavatelj Kupcu vratiti uplaćeni iznos.

Plaćanje po primitku pošiljke (pouzećem)

Ukoliko se odlučite za plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke dužni ste proizvode platiti tek prilikom preuzimanja istih. Račun za naručeni proizvod dužni ste podmiriti dostavljaču pošiljke prilikom dostave naručenog proizvoda. Plaćanje dostavljaču moguće je samo novcem u gotovini. Ako ste izabrali opciju dostave proizvoda na kiosk Tiska, dužni ste proizvode platiti u gotovini prilikom preuzimanja istih.

Plaćanje karticama

Prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama autorizacija plaćanja vrši se automatski. Nesting Mommy snosi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice Korisnika. U slučaju neuspješne autorizacije plaćanja postupak kupovine se prekida. Korisnik je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem webshop usluge.

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Nesting Mmommy ne preuzima odgovornost za eventualne izravne ili neizravne štete koje Korisnici mogu pretrpjeti zbog privremene, djelomične ili potpune nedostupnosti Corvus Pay usluge.

Po zadavanju konkretnog naloga za izvršenje plaćanja po kreditnoj ili debitnoj kartici Kupca, Kupac se odriče svakog prava raskida, otkaza i/ili izmjene izvršenja konkretnog naloga za plaćanje. Ovakvo odricanje odnosni se samo na neopozivost platne transakcije i ne utječe na prava Kupca vezano uz raskid ugovora. U tom smislu Kupac je odgovoran za sve troškove i štete koje u tom pogledu mogu nastati Prodavatelju.

Kupac je odgovoran osigurati da pružatelju usluga platnog prometa kreditnih ili debitnih kartica omogući dovoljnu količinu novca za izvršenje plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih primjenjivih troškova. Ovaj odnos je reguliran pravilima između pružatelja platnih usluga i Kupca da se pravo na isplatu koristi od strane kreditne ili debitne kartice, te da Kupac putem narudžbe dostavlja potpune i točne podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici. U protivnom Kupac je odgovoran za svu štetu i troškove koji su nastali ili mogu nastati Prodavatelju u odnosu na povredu ove obveze Kupca.

Plaćanje virmanom/općom uplatnicom

Opcija plaćanja virmanom/općom uplatnicom omogućuje uplatu internet bankarstvom, mobilnim bankarstvom, u banci i sl. Odabirom ove opcije prilikom narudžbe proizvoda, na svoju ćete e-mail adresu

primiti podatke potrebne za izvršenje uplate. Proces isporuke počinje kada evidentiramo uplatu u našem sustavu.

Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca od strane kurirske službe ili u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice.

Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje PDV te je izražen u hrvatskim kunama i eurima. Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj kuna, te Korisnik plaća trošak konverzije valuta.

Nedostaci

Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostatke proizvoda u skladu s odredbama važećeg Zakona o obveznim odnosima i Direktivama EU o zaštiti potrošača.

Ako je Kupac uredno obavijestio Prodavatelja o materijalnim nedostacima (vidljivim i skrivenim), Prodavatelj prema Kupcu unutar zakonski propisanih rokova ima obvezu slijedeće: (I) uklanjanje nedostatka, (II) zamjena robe drugom robom bez nedostatka, (III) smanjiti kupoprodajnu cijenu, (IV) omogućiti raskid ugovora.

Proizvod ima skriveni nedostatak u ovim slučajevima: (I) kada proizvod nema karakteristike koje su neophodne za njegovo uobičajeno funkcioniranje i upotrebu, (II) kada proizvod nema karakteristike koje su potrebne za određenu upotrebu za koju ga kupac kupuje, a koje je prodavatelj poznavao ili je trebao znati prilikom prodaje, (III) kada proizvod nema karakteristike i vrijednosti koje su bile usmeno ili tiho dogovorene odnosno propisane, (IV) kada je prodavatelj isporučio proizvod, koji ne odgovara uzorku ili modelu, izuzev ako je uzorak ili model prikazan samo zbog obavijesti.

Autentičnost proizvoda provjerava se na način da ga se uspoređuje s drugim, neoštećenim proizvodom iste vrste, u nekim slučajevima također s izjavama proizvođača koje su navedene na proizvodu.

Kupac mora obavijestiti Prodavatelja o nedostatku zajedno s točnim opisom istog u zakonskom roku. Kupac je obavezan omogućiti nam slike proizvoda.

Ukoliko pošiljku s proizvodom za kojeg je utvrđen materijalni nedostatak Kupac želi vratiti na trošak Prodavatelja, to može na način da se prethodno dogovori s Prodavateljem (info@nesting.hr). U skladu s dogovorom na adresu Kupca šaljemo kurirsku službu da preuzmu paket. Pažnja: povrat na drugi način na trošak tvrtke Nesting mommy d.o.o. nije moguć.

Stranke isključuju odgovornost Prodavatelja za bilo kakvu daljnju štetu na osobama i stvarima, različitima od kupljenog proizvoda, ako je takva šteta prouzročena namjerom ili nepažnjom Kupca ili osoba za koje on odgovara, pa čak i u slučaju ako kupljeni proizvod ima nedostataka.

Relevantne informacije o proizvodima koji imaju materijalni nedostatak i pravima Kupca i Prodavatelja navedene su ovdje.

Pravo odustajanja od kupnje i povrat robe

Kupac ima pravo u roku od 14 dana od dana primitka robe ne navodeći za to razloge, jednostrano, raskinuti ugovor sklopljen na daljinu, tako da raskid preda pisanim putem prije isteka roka za jednostrani raskid slanjem na info@nesting.hr ili poštom na adresu Prodavatelja: Nesting mommy d.o.o., Ulica Augusta Piazze 9, 10000 Zagreb. Za sva pitanja i primjedbe, Prodavatelj raspolaže stručnom službom koja je dostupna od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati, i to na telefon: (+385 91 8824 574).

Predmetni rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ugovor se smatra otkazanim u trenutku kada Prodavatelj primi obavijest.

Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o pravu Kupca na jednostrani raskid ugovora ovo pravo prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kad

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu s koje je poslana bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora. Ukoliko Kupac robu šalje kurirskom službom, dužan je to učiniti o vlastitom trošku. Ugovor se smatra otkazanim u trenutku kada Prodavatelj primi pismenu obavijest.

Kupac u slučaju odbijanja primitka robe snosi troškove povrata robe. Trošak se računa prema cjeniku dostavne službe i ovisi o težini i cjeniku dostave kurirske službe koja vrši dostavu. U slučaju pošiljke s otkupninom, Prodavatelj ima pravo teretiti Kupca i za troškove usluge otkupnine.

Kupac proizvod mora vratiti prodavatelju neoštećen, u originalnoj ambalaži i u nepromijenjenoj količini, osim ako je ambalaža i proizvod uništen, pokvaren, izgubljen ili se njegova količina umanjila, a da kupac za to nije odgovoran. Kupac proizvod koji vraća ne smije upotrebljavati, ali Kupac ima pravo robu koju je kupio pregledati u mjeri koja je potrebna da se utvrde narav, karakteristike i funkcioniranje te robe. Kupac odgovara za umanjenje vrijednosti proizvoda, ukoliko umanji vrijednost upotrebom, a da to nije nužno za utvrđivanje prirode, značajki ili funkciju proizvoda.

Prodavatelj se obvezuje Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od 14 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora. Povrat plaćenog izvršit će se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena Kupcu bude vraćena.

Kupac, tj. potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s važećim Zakonom o zaštiti potrošača.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovih Uvjeta prodaje. To znači, Prodavatelj izvršava povrat uplaćenih sredstava služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se Kupac koristio prilikom plaćanja, a Kupac izvršava povrat kupljene robe bez odgađanja.

Kupac nema pravo na raskid ugovora u slučajevima propisanim važećim Zakonom o zaštiti potrošača, a osobito ako je:

– ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;

– predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;

– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu;

– predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

Ostalo

Svaki ugovor sklopljen na temelju ovih Uvjeta prodaje će biti pohranjen u elektronskom obliku Prodavateljevog sustava, te Kupac može pristupiti njima putem službi Prodavatelja. Potvrdom prihvaćanja ovih Uvjeta prodaje Kupac daje suglasnost na prikupljanje, obradu i pohranu ugovora te s njime povezanim svim relevantnim osobnim podacima (ime, prezime, adresa, i sl.).

Kupac svoje zahtjeve, reklamacije, prigovore, izjave, kao i eventualne pohvale može dostaviti Prodavatelju pisanim putem na adresu: Nesting mommy d.o.o., Ulica Augusta Piazze 9, 10000 Zagreb, putem elektroničke pošte: https://www.nesting.hr .. Ostvarenje prava po prijavljenoj reklamaciji ostvaruju se sukladno važećim Direktivama EU o pravima potrošača, Zakonom o zašiti potrošača i važećim Zakonom o obaveznim odnosima. Proizvode koje je Kupac pokušao popraviti ili prepraviti i proizvode koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe nije moguće reklamirati.

Kupac prihvaćanjem ovih Uvjeta prodaje potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Uvjeta prodaje, koje omogućuje korištenje sustava https://www.nesting.hr

Za ugovore sklopljene na temelju ovih Uvjeta prodaje primjenjuje se mjerodavno pravo prema sjedištu Prodavatelja. Primjena UN-ove Konvencije o međunarodnoj prodaji robe je isključena.

Kupac potvrđuje da je svjestan da su važeći Uvjeti prodaje podložni stalnim promjenama i poboljšanjima, tako da za sve buduće kupnje sam preuzima odgovornost da bude upoznat s aktualnim općim uvjetima koji se primjenjuju na https://www.nesting.hr

Promjene ovih Uvjeta prodaje kao i odredbe ugovora sklopljenih na temelju ovih Općih uvjeta moguće su isključivo na temelju pisanog sporazuma ugovornih strana. Usmeni ugovori i/ili sporazumi nisu dopušteni.

Akcije se međusobno ne zbrajaju.

Rješavanje sporova

Sukladno Uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, uvedena je obveza trgovcima koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice.

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore i Sudu časti Hrvatske obrtničke komore. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

U Zagrebu, srpanj 2022.